Over ons

Onze geschiedenis

Korte geschiedenis

Al in 1896 werd door de Zwartzusters uit Mechelen de eerste steen gelegd voor de bouw van een “gesticht voor ouderen” in Berlaar: wzc Sint-Augustinus.

In 1966 zorgde een fusie met de Zusters van Liefde uit Mechelen en de Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit Overijse ervoor dat het beheer tot in 1950 volledig in handen was van de daaruit voortvloeiende congregatie van de Zusters van Overijse Mechelen. Datzelfde jaar maakten de eerste 2 leken hun intrede als personeelslid, waarna het aantal toenam tot zo’n 130 medewerkers op de dag van vandaag.

Na de nieuwbouw- en verbouwingsprojecten in 2017 opende het woonzorgcentrum in 2022 een buurthuis om zo de dienstverlening verder uit te breiden en inwoners van Berlaar opnieuw samen te brengen. Omdat ook de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar volop werkte aan de opbouw van “sterke buurtnetwerken” werden er al snel gezamenlijke projecten georganiseerd.

Op 1 april 2024 besloot wzc Sint-Augustinus om de handen formeel in elkaar te slaan met zijn Berlaarse buur om zo te kunnen blijven inspelen op de vele veranderingen binnen het zorglandschap. Sindsdien maakt het wzc deel uit van de overkoepelende vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.